David Fergar

David Fergar er jurist med cand.jur., og har også en mastergrad i journalistikk og en mastergrad i internasjonal bedriftsledelse. Han jobber som lektor ved Sandvika videregående skole og underviser i fagene rettslære og spansk. Han er også frilansjournalist for ulike internasjonale medier, som Cadena SER og Deutsche Welle. Han har jobbet som researcher for TV-produksjoner som «Drap i Holmenkollen» og «Therese-saken» av Monster. Fergar er forfatter av lærebøkene i spansk for videregående «Pasiones 1 y 2».


Foto: Sunniva Halvorsen (NTG).

Marcelo Cea-Håkansson

Forskerutdannet lektor i spansk fagdidaktikk ved Lunds Universitet i Sverige. Cea-Håkansson er lektor i spansk på Katedralskolan i Lund, læreboksforfatter og er ekspert i Skolverkets arbeid med å utvikle ny læreplan i fremmedspråk i Sverige.

David Sundell

David Sundell har Master i spansk språk (Universitetet i Oslo) og underviser i spansk på Kristiansand katedralskole Gimle. Sundell har lang erfaring som spansklærer både på ungdomsskolen, videregående og på IB. Han har også vært sensor i lærerutdanningen i spansk fagdidaktikk ved Universitetet i Agder.

Fernando López

Phd i spansk fagdidaktikk ved Göteborgs Universitet. López er lektor i spansk på Malmö latinskola (Sverige) og læreboksforfatter.
I løpet av 45 minuter kommer Fernando López til å lede en workshop hvor han presenterer sine beste didaktiske metoder for å bedre elevenes resultat og motivasjon.

8. november