David Sundell

David Sundell har Master i spansk språk (Universitetet i Oslo) og underviser i spansk på Kristiansand katedralskole Gimle. Sundell har lang erfaring som spansklærer både på ungdomsskolen, videregående og på IB. Han har også vært sensor i lærerutdanningen i spansk fagdidaktikk ved Universitetet i Agder.

Anette Haugen

Anette Haugen har Master i spansk språk og latinamerikastudier. Haugen underviser i spansk på Kristiansand katedralskole Gimle og i spansk språk/fagdidaktikk ved Universitetet i Agder. Haugen har mange års erfaring som spansklærer både på videregående, IB og universitet.

Fernando López Serrano

Phd i spansk fagdidaktikk ved Göteborgs Universitet. López er lektor i spansk på Malmö latinskola (Sverige) og læreboksforfatter.

I løpet av 45 minutter kommer Fernando López til å lede en workshop hvor han presenterer sine beste didaktiske metoder for å bedre elevenes resultat og motivasjon.

Marcelo Cea-Håkansson

Forskerutdannet lektor i spansk fagdidaktikk ved Lunds Universitet i Sverige. Cea-Håkansson er lektor i spansk på Katedralskolan i Lund, læreboksforfatter og er ekspert i Skolverkets arbeid med å utvikle ny læreplan i fremmedspråk i Sverige.

Elizabeth Mariani

Elizabeth Mariani er redaktør for spansk i Cappelen Damm videregående. Mariani er lektor i engelsk og spansk og har 12 års undervisningserfaring, blant annet fra Kristelig Gymnasium i Oslo. Hun er også spansk oversetter og tolk. Mariani skal presentere læreverket Encuentros.

Encuentros er et nytt, moderne og faglig solid læreverk for spansk nivå II. Lærebok og digitale ressurser er skrevet og utviklet til fagfornyelsen 2020 og dekker målene i læreplan for fremmedspråk nivå II. Encuentros har en praktisk tilnærming og ønsker å formidle kunnskap som gjør at elevene opplever språklæring som noe personlig og nyttig.

24. november