Program

Jornada de formación continua para profesores de español


Arrangør: International Language Competition og Mundolingue
8. NOVEMBER 2023
KL. 16.00 -19.30 (Zoom)


Program


16:00 -16.05 Velkommen og presentasjon av programmet


16.00 - 16.45 Recursos digitales para una clase amena y motivante. David Fergar.
Hvilke digitale ressurser kan vi bruke for å skape et godt læringsmiljø og motivere elevene til å lære spansk? David Fergar viser til konkrete eksempler på hvilke digitale ressurser vi kan bruke i undervisningen og hvordan disse kan motivere elevene til å lære mer spansk.


16.45 - 16.50 Pause


16:55 - 17:40 ¿Cómo utilizar la música como herramienta didáctica en las clases de ELE? David Sundell
I løpet av 45 minutter kommer David Sundell til å forklare hvordan musikk kan brukes som didaktisk verktøy i spanskundervisningen. Sundell kommer til å vise til konkrete eksempler og opplegg som kan brukes i spansktimene, med fokus på både nivå 1 og nivå 2.


17.40 - 17.45 Pause


17.45 -18.30 ¿Entendemos el subjuntivo? ¿Cómo funciona la lógica de la elección modal en las subordinadas introducidas por "que"?

I denne forelesningen forklarer Cea-Håkansson på en innovativ måte hvordan logikken bak valget av modus mellom indikativ og konjunktiv fungerer. Dette er viktig kunnskap for spansklæreren, enten med tanke undervisningen eller for å utvikle sin egen forståelse av språket.


18.30 -18:35 Pause


18.35 - 19.20 Estructura de la clase y estrategias de corrección para la clase de ELE. Fernando López Serrano kommer til å forelese om hvordan vi kan planlegge undervisningen på en god måte. Han vil også presentere forslag til hvordan vi kan gi gode tilbakemeldinger til elevene.


19:20-19:30 Avslutning


Påmelding online: Påmeldingsfrist 6. november 2023
Påmeldingen registreres på vår hjemmeside: Påmelding

Pris: 1650 NOK per deltaker.
Påmeldingen er bindende.
Sted: Zoom
Betaling: Se mer informasjon på siden for påmelding.